საქართველოს უზენაესი სასამართლოს უახლესი სიახლეებისაქართველოს უზენაესი სასამართლოს უახლესი სიახლეებიhttp://www.supremecourt.gehttp://blogs.law.harvard.edu/tech/rssThu, 27 Apr 2017 07:29:31 +0000Thu, 27 Apr 2017 07:29:31 +0000supremecourt.ge RSS Generatorუზენაეს სასამართლოში მართლმსაჯულების სტრატეგიის სამუშაო შეხვედრა გაიმართაუზენაეს სასამართლოში მართლმსაჯულების სტრატეგიის სამუშაო შეხვედრა გაიმართაhttp://www.supremecourt.ge/news/id/1396http://www.supremecourt.ge/news/id/1396Thu, 20 Apr 2017 2017 წლის 2 მარტის Nას-664-635-2016 გადაწყვეტილება საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებულ დავაზე2017 წლის 2 მარტის Nას-664-635-2016 გადაწყვეტილება საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებულ დავაზეhttp://www.supremecourt.ge/news/id/1395http://www.supremecourt.ge/news/id/1395Wed, 19 Apr 2017 გამოვიდა ახალი კრებული სამოქალაქო საქმეებზეგამოვიდა ახალი კრებული სამოქალაქო საქმეებზეhttp://www.supremecourt.ge/news/id/1394http://www.supremecourt.ge/news/id/1394Tue, 18 Apr 2017 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ერთგვაროვანი პრაქტიკა ადმინისტრაციულ საქმეებზესაქართველოს უზენაესი სასამართლოს ერთგვაროვანი პრაქტიკა ადმინისტრაციულ საქმეებზეhttp://www.supremecourt.ge/news/id/1391http://www.supremecourt.ge/news/id/1391Mon, 10 Apr 2017 მართლმსაჯულების სახლში მოსამართლეთა მე-20 რიგგარეშე კონფერენცია გაიმართამართლმსაჯულების სახლში მოსამართლეთა მე-20 რიგგარეშე კონფერენცია გაიმართაhttp://www.supremecourt.ge/news/id/1393http://www.supremecourt.ge/news/id/1393Mon, 10 Apr 2017 მხარდამჭერის ინსტიტუტის შესახებ შეხვედრა გაიმართამხარდამჭერის ინსტიტუტის შესახებ შეხვედრა გაიმართაhttp://www.supremecourt.ge/news/id/1392http://www.supremecourt.ge/news/id/1392Fri, 07 Apr 2017 დამტკიცდა მოსამართლეთა XX რიგგარეშე კონფერენციის ჩატარების თარიღიდამტკიცდა მოსამართლეთა XX რიგგარეშე კონფერენციის ჩატარების თარიღიhttp://www.supremecourt.ge/news/id/1382http://www.supremecourt.ge/news/id/1382Thu, 06 Apr 2017 უზენაეს სასამართლოში სასამართლო კვლევის პრეზენტაცია გაიმართაუზენაეს სასამართლოში სასამართლო კვლევის პრეზენტაცია გაიმართაhttp://www.supremecourt.ge/news/id/1389http://www.supremecourt.ge/news/id/1389Wed, 05 Apr 2017 ინფორმაცია უზენაესი სასამართლოს დიდი პალატის 2017 წლის 2 მარტის გადაწყვეტილებაზე (№საქმე №ას-664-635-2016)ინფორმაცია უზენაესი სასამართლოს დიდი პალატის 2017 წლის 2 მარტის გადაწყვეტილებაზე (№საქმე №ას-664-635-2016http://www.supremecourt.ge/news/id/1388http://www.supremecourt.ge/news/id/1388Tue, 04 Apr 2017 ნინო გვენეტაძემ პარლამენტში მართლმსაჯულების სტრატეგიაზე ისაუბრანინო გვენეტაძემ პარლამენტში მართლმსაჯულების სტრატეგიაზე ისაუბრაhttp://www.supremecourt.ge/news/id/1390http://www.supremecourt.ge/news/id/1390Tue, 04 Apr 2017 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ანალიტიკური განყოფილების მიერ ნათარგმნი ახალი გადაწყვეტილებებისაქართველოს უზენაესი სასამართლოს ანალიტიკური განყოფილების მიერ ნათარგმნი ახალი გადაწყვეტილებებიhttp://www.supremecourt.ge/news/id/1384http://www.supremecourt.ge/news/id/1384Mon, 03 Apr 2017 კიოლნის უნივერსიტეტის პროფესორის მოხსენება უზენაეს სასამართლოშიკიოლნის უნივერსიტეტის პროფესორის მოხსენება უზენაეს სასამართლოშიhttp://www.supremecourt.ge/news/id/1385http://www.supremecourt.ge/news/id/1385Mon, 03 Apr 2017 2017 წლის პირველი კრებული ადმინისტრაციულ საქმეებზე2017 წლის პირველი კრებული ადმინისტრაციულ საქმეებზეhttp://www.supremecourt.ge/news/id/1386http://www.supremecourt.ge/news/id/1386Mon, 03 Apr 2017 უზენაესი სასამართლოს სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს სხდომა სისხლის სამართლის მიმართულებითუზენაესი სასამართლოს სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს სხდომა სისხლის სამართლის მიმართულებითhttp://www.supremecourt.ge/news/id/1383http://www.supremecourt.ge/news/id/1383Fri, 31 Mar 2017 იუსტიციის სამინისტროს სისხლის სამართლის უწყებათაშორის საკოორდინაციო საბჭოს სასამართლო რეფორმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართაიუსტიციის სამინისტროს სისხლის სამართლის უწყებათაშორის საკოორდინაციო საბჭოს სასამართლო რეფორმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართაhttp://www.supremecourt.ge/news/id/1380http://www.supremecourt.ge/news/id/1380Wed, 29 Mar 2017 2017 წლის 30 მარტს მოსამართლეთა კონფერენციის ადმინისტრაციული კომიტეტის სხდომა გაიმართება2017 წლის 30 მარტს მოსამართლეთა კონფერენციის ადმინისტრაციული კომიტეტის სხდომა გაიმართებაhttp://www.supremecourt.ge/news/id/1381http://www.supremecourt.ge/news/id/1381Wed, 29 Mar 2017 უზენაეს სასამართლოში ოთარ გამყრელიძის 85 წლის იუბილე აღინიშნაუზენაეს სასამართლოში ოთარ გამყრელიძის 85 წლის იუბილე აღინიშნაhttp://www.supremecourt.ge/news/id/1379http://www.supremecourt.ge/news/id/1379Fri, 24 Mar 2017 ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს სამუშაო ჯგუფის შეხვედრანაფიც მსაჯულთა სასამართლოს სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაhttp://www.supremecourt.ge/news/id/1378http://www.supremecourt.ge/news/id/1378Wed, 22 Mar 2017 უზენაესმა სასამართლომ ყაჩაღობაში მსჯავრდებული გაამართლაუზენაესმა სასამართლომ ყაჩაღობაში მსჯავრდებული გაამართლაhttp://www.supremecourt.ge/news/id/1377http://www.supremecourt.ge/news/id/1377Mon, 20 Mar 2017 უზენაეს სასამართლში სასამართლო გადაწყვეტილებების დასაბუთების სტანდარტებზე ტრენინგი ჩატარდაუზენაეს სასამართლში სასამართლო გადაწყვეტილებების დასაბუთების სტანდარტებზე ტრენინგი ჩატარდაhttp://www.supremecourt.ge/news/id/1376http://www.supremecourt.ge/news/id/1376Sun, 19 Mar 2017