საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში საიტის ძველი ვერსია
სასამართლოებში შემოსული და დამთავრებული სამოქალაქო საქმეების რაოდენობა
I ინსტანცია: შემოვიდა
სასამართლოებში შემოსული და დამთავრებული ადმინისტრაციული საქმეების რაოდენობა
I ინსტანცია: შემოვიდა
სასამართლოებში შემოსული და განხილული სისხლის სამართლის საქმეების თანაფარდობა
I ინსტანცია (საქმე): შემოვიდა
მართლმსაჯულება საქართველოში - 2021 წლის სტატისტიკა
საერთო სასამართლოების ძირითადი სტატისტიკური მონაცემები (2022 წელი)