საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში საიტის ძველი ვერსია

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ანალიტიკური განყოფილების ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ ითარგმნა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება

გამოქვეყნების თარიღი: 2023-11-13

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ანალიტიკური განყოფილების ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ ითარგმნა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2023 წლის 2 მარტის გადაწყვეტილება „ძერკორაშვილი და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ CASE OF DZERKORASHVILI AND OTHERS v. GEORGIA “ (საჩივარი N 70572/16)

ზემოაღნიშნული საქმე ეხება მომჩივნების თვითნებურ ადმინისტრაციულ პატიმრობას, რის გამოც ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა კონვენციის მე-5 § 1 მუხლის დარღვევა.


ბოლო სიახლეები

მილოცვა

2024-05-31

იხილეთ სრულად
მილოცვა

2024-05-30

იხილეთ სრულად
მილოცვა

2024-05-26

იხილეთ სრულად