საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში საიტის ძველი ვერსია

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ანალიტიკური განყოფილების ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ ითარგმნა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება

გამოქვეყნების თარიღი: 2024-03-05

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ანალიტიკური განყოფილების ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ ქართულ ენაზე ითარგმნა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2024 წლის 22 თებერვლის  გადაწყვეტილება საქმეზე: ელიბაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ N45987/21

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ აღნიშნულ საქმეზე სიცოცხლის უფლების (ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-2 მუხლი) პროცედურული ასპექტის დარღვევა დაადგინა. 

საქმე ეხება მომჩივანის ვაჟის გარდაცვალებას და შიდასახელმწიფოებრივი ორგანოების სავარაუდო წარუმატებლობას საქმის ეფექტურად გამოძიებაში.


ბოლო სიახლეები

მილოცვა

2024-04-14

იხილეთ სრულად
სვანეთის სამედიატორო სასამართლო

სვანური სამედიატორო სასამართლო ქართული სამართლებრივი კულტურის  მნიშვნელოვანი გამოვლინებაა. სამედიატორო სასამართლო ს

2024-04-10

იხილეთ სრულად
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პლენუმის სხდომა

საქართველოს უზენაეს სასამართლოში 2024 წლის 11 აპრილს, 17:00 საათზე გაიმართება პლენუმის სხდომა. იხ. დღის წესრიგი.

2024-04-08

იხილეთ სრულად